Back to Top

A legfrissebb híreket és képeket a Facebook oldalunkon találja meg.

900 ÉVE PREMONTREIEK

ISTEN HOZTA HONLAPUNKON!

Szeretettel köszöntjük a Csornai Premontrei Apátság honlapján! Apátságunk 840 éves történelme során sokmindent megélt: felépülést, gyarapodást, de feloszlatást és üldöztetést is. A premontrei közösségnek mégis mindig sikerült új életre kelnie, Isten segítségével, rendünk jelmondata szerint "Minden jó ügyért készen". Most arra hívjuk Önt is, kedves látogatónk, pillantson be hivatásunkba és történelmünkbe, hétköznapjainkba és ünnepeinkbe. A legfrissebb híreket és képeket a facebook oldalunkon találhatja meg.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket látogatásával, jó virtuális szörfölést kívánva, szeretettel és imádsággal:


Fazakas Z. Márton OPraem, apát

"Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?"

A Csornai Premontrei Apátságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 840 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia. Az 1989-es újraindulás után is újult erővel kapcsolódott be közösségünk a lelkipásztori munkába Csornán és a környező falvak plébániáin. Rendünk különös sajátossága ugyanis, hogy az apátság környezetében lévő templomok plébánosai premontrei szerzetesek, akik együtt, közösségben élnek és imádkoznak, és ennek biztos hátterével végzik lelkipásztori munkájukat a paphiány sújtotta községek javára. Úgy érezzük, manapság erre a munkára egyre nagyobb szükség van.

iskolaApátságunk tarja fenn a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumot Szombathelyen, és a Premontrei Szakgimnáziumot Keszthelyen. A szombathelyi gimnázium tantestületének négy szerzetes tagja is van. Jelenleg több mint 600 diákunk van, fiúk és lányok vegyesen. A tanítás keretében törekszünk nemcsak oktatni, hanem nevelni is a diákokat. Erre jó alkalmat adnak az osztálykirándulások, lelkigyakorlatok, közös osztálymisék és a nyári táborok. A gimnáziumban tanító rendtagjaink szombathelyi rendházunkban laknak. Mivel a rendház a gimnázium udvarán található, a diákoknak bármikor lehetőségük van meglátogatni az atyákat, akár lelki, akár tanulmányi ügyekben.

közösség"Először azért gyűltetek össze, hogy egy szív, egy lélek legyetek".  A gondolat Szent Ágoston atyánk regulájának kezdőmondata. Nekünk, premontreieknek, akik az Ő életszabályát követjük, elsődleges feladatunk a testvéri közösség építése. Azt is mondhatnánk, közösségi létünk a mi elsődleges lelkipásztori munkánk. Ugyanakkor a monostorban megélt közösségi élet mellett a monostorból kifelé irányuló tevékenység is alapvető eleme életünknek. Az a tény, hogy mindkettőt teljes elköteleződéssel éljük meg, és a feladat, hogy ne adjuk fel az egyensúlyt a „kint és bent” között, különböztet meg bennünket az egyházmegyés papságtól, a világi kanonokoktól, de a monasztikus szerzetesektől is.

"Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket."


Ha el tudnád képzelni magad premontrei szerzeteskanonokként Isten népének szolgálatában; ha kedvet érzel szerzetesi közösségünkben a lelkipásztori munkához, és/vagy az ifjúság tanításához, neveléséhez akár papként, akár szerzetestestvérként: akkor bátran vedd fel velünk a kapcsolatot!


Szeretettel várunk Apátságunkba, hogy eltölts köztünk néhány napot csendben és imában, és megismerkedj közösségünkkel.


További információk:

Boldvai Márton Bertalan OPraem

9300 Csorna, Soproni út 65.

Email: bertalanopraem @ gmail.com

TOVÁBB

Plébániák / Templomok

Csornai Nagyboldogasszony Premontrei Plébánia


Templom. tit.: Nagyboldogasszony

Plébános: Boldvai M. Bertalan, perjel

Email: nagyboldogasszonyplebania @ gmail.com

Cím: 9300 Csorna, Soproni u. 65.

Tel.: +36 96 261 518 - mellék 102

Türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony Premontrei Plébánia


Temp. tit.: Gyümölcsoltó Boldogasszony

Plébános: Száraz K. Dávid

Email: opraem.turje @ gmail.com

Cím: 8796 Türje, Szabadság tér 20.

Tel.: +36 83 356 016;  +36 20 348 9175

Dör


Templom tit.: Kisboldogasszony

Plébános: Fazakas Z. Márton, apát

Email: premontrei @ gmail.com

Cím: H-9147 Dör, Szabadság u. 10.

Tel.: +36 96 261 518 - mellék 101

Bágyogszovát I.


Templom tit.: Szent Márton

Plébános: Szűcs J. Hermann József

Cím: H-9145 Bágyogszovát, Szabadság u. 79.

Ellátja Bágyogszovát II, Bodonhely, Rábaszentmihály és Rábacsécsény plébániákat is.

Oktatási intézmények

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

Cím: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36 94 333 700;  Mobil: +36 30 414 6202

Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

Honlap: www.szent-norbert.hu

PREMONTREI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Cím: 8360,Keszthely, Főtér 10.

Tel.: +36 83 313 474; Mobil : +36 30 492 7842

Email: iskola @ premontrei-keszthely.hu

Honlap: www.premontrei-keszthely.hu