Back to Top

TÜRJEI GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY TEMPLOM


SAJTÓKÖZLEMÉNY


2018. április 7-én történelmi léptékű esemény részesei lehettünk a türjei premontrei épületegyüttes életében. Ugyanis Dr. Latorcai Csaba az örökségvédelemért felelős helyettes-államtitkár, Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Nagy Ferenc László polgármester és Dr. Virág Zsolt projektmenedzser valamint Fazakas Z. Márton premontrei apát, jelenlétében nyilvános sajtótájékoztatón mutatták be, a türjei premontrei prépostsági templom Árpád-kori épületének műemléki helyreállítását.


Magyarország Kormánya az 1390/2016. (VII. 21.) és  1726/2017 ( X. 10.) Korm. határozatokban foglaltak szerint:


„Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” előirányzatból 3,17 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt címe: „A Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének (hrsz. 1 és 6/2) felújítása és turisztikai célú fejlesztése”.


A fejlesztés a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom és környezetének műemléki megújítását, turisztikai célú hasznosítását irányozza elő. A térség kiemelkedő vallási, kulturális emlékeinek megőrzése, a meglévő kínálattal szinergiát alkotó országos szintű turisztikai vonzerő fejlesztése, Türje egyedülálló, épített örökségének rehabilitációja, a premontrei rend értékeinek fenntartható hasznosítása, emellett valódi értéket képviselő, a látogatók igényihez idomuló szórakoztató turisztikai attrakció életre hívása a projekt fő célja.


A türjei templom tulajdonosa, a premontrei rend alapítása óta a helyi hitélet alappilléreként a lelkiség, a közösségi élet, majd az oktatás mozgatórugója volt, és korunkig ezt a szerepet tölti be. Ma is élő szellemiségén túl építészeti és tárgyi emlékei a desztináció örökségének fontos részét képezik, amelyek – az elnyert támogatásnak köszönhetően – a vallási szerep mellett turisztikai attrakció formájában is széles körben ismertté, megismerhetővé válnak.


A fejlesztés keretében a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom műemlék épületének teljes körű rehabilitációjára kerül sor. A román stílusú egyhajós templom a XIII. század óta szolgálja a premontrei lelkiséget, a helyi hitélet gondozását. A műemléki épület belső falán feltárt Szent László freskórészlet az egyik legrégebbi ilyen jellegű ábrázolás a lovagkirályról. Az épület külseje teljes felújításra kerül, belsejében megújul a padozat, az orgona, a freskók és a falfestések, a történeti berendezési tárgyak, tehát az épület valamennyi műtörténeti értéket képviselő tartozéka. A toronyban kilátó létesül. A templom épített és tárgyi örökségét – kiemelten a Szent László legendát ábrázoló freskóciklus jelentéstartalmát – visualguide-os vezetés és 3D-s vetített animációs film mutatja be élményszerű módon a látogatók előtt.


A templomot körülölelő volt majorság megújítása is a projekt részét képezi. A meglévő épületek rehabilitációjával modern, a látogatói igényekkel harmonizáló fogadóépület, ajándékbolt és kávézó létesül, a volt magtár épültében pedig a premontrei rend és a türjei majorság történetét bemutató, kétszintes interaktív kiállító-, és rendezvénytér tér kap helyet. A premontrei hagyományokat innovatív módon bemutató, a helyi értékekre alapozott interaktív, kézműves csokoládé és sör manufaktúra, valamint bemutatásra alkalmas gyógynövénykert is szélesíti majd a programkínálatot.


Az élményalapú interpretáció eredeti tárgyak, relikviák, valamint érintőképernyős terminálok, korabeli ábrázolások, vetítések, interaktív panelek segítségével valósul meg.


A komplex látogatómenedzsment részeként a templom és a majorság környezetének tereprendezési munkálataira, parkolók kialakítására, valamint irányító táblák kihelyezésére is sor kerül.


A TEMPLOM TÖRTÉNETEA prépostsági templom egy egységesen kialakított apátsági építészeti együttes része, ritka példája az Árpád-kori téglatemplomoknak. Az apátságot Szentgróti Dénes bán alapította 1230 előtt. A templom északi oldalához kolostort is építettek még a XIII. században, amely azonban 1547-ben leégett, és nem is építették újjá, hanem erőddé alakították át a monostort, a veszprémi végvári rendszer része lett, egészen a török veszély megszűntéig.


A prépostság 1703-ban került vissza a premontreiek kezére. A ma is meglévő barokk rendház a XVIII. században épült, de nem a régi helyén, hanem a templom déli oldalához csatlakoztatva. A templom freskóit és a mellékoltárok képeit 1761 és 1763 között készítette Dorffmeister István.


Az 1900-as renoválás során a freskók megújultak, de a mellékoltárok képeit a szombathelyi rendházba vitték.


Nyers téglafelületű nyugati homlokzatát és tornyait Lux Kálmán 1920-21-ben restaurálta, a barokk kori felújításkor készült homlokzati vakolatarchitektúra alól feltárta az eredeti ablaknyílásokat.


További információk:

Facebook: www.facebook.com/premontreiplebania