Back to Top

PÁLYÁZATOK

PályázatProjekt neve: A CSORNAI TÖRTÉNELMI PREMONTREI PARK ÖKOTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE

Projekt kódszáma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00003

Támogatás összege: 125 413 200,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt megvalósítási időszak: 2017.07.01 – 2019.07.01.

A kivitelezés tervezett időszaka: 2018.07.01 – 2019.06.01.


A csornai Integrált Településfejlesztési Stratégia szerint a középtávon elérendő cél, hogy a város térségi idegenforgalmi, turisztikai központtá váljon. Ezen prioritás egyik alappillére a Csornai Premontrei Prépostság, mint az egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpont és vonzerő fogadóképességének megteremtése, fejlesztése.


A csornai történelmi Premontrei Park ökoturisztikai célú fejlesztése a következő fő elemekből áll:


• A park északkeleti sarkában egy tisztáson a kisebb és nagyobb gyerekek számára integráltan játszóteret építünk. A játszótérre fából készült játszórendszer készül, amelynek figurális megjelenése illeszkedik a Hany és az erdő élővilágához


• A Rábaköz-Hanság élővilágát – elsősorban a vizes élőhelyekre koncentrálva – ökoturisztikai szempontból reprezentáló ún. BIOTÓP bemutató hely létrehozása. A „Hanság szíve” fantázianevet viselő, olyan élőhelyet hozunk létre, ami az azonos életfeltételeket igénylő élő szervezetek zárt élettere. Az ökoturizmus, a tanórai oktatás kiegészítésére egy parányi Hanyt hoznánk létre, nyílt víztükörrel, mocsaras szegéllyel, kis híddal, padokkal, egy parányi természetet. A különböző zonációknak megfelelő növények bemutatásán túl kétéltűek, hüllők, halak bemutatása is lehetséges.


• A park központja a történelmi időkben, barokk ill. tájképi tervlapokon is látható a most (újra) kialakítandó terület. A körbe telepített padokkal közösségi teret hoznánk létre tisztes korúaknak, fiataloknak.


• A fő sétány szilárd, térkő burkolatot kap, míg a további sétautak tömörített murva burkolattal lesznek ellátva. Mindkét burkolat alkalmas az akadálymentes és babakocsis közlekedésre. A fő sétány közepén egy kisebb teresedésen történik meg a Szent Norbert emlékhely kialakítása. Az emlékhely a park központi részén kerül kialakításra a sétányhoz közvetlenül kapcsolódva, mégis csendes elmélyedést biztosítva.


• Kerti padok, információs táblák, szelektív hulladéktárolók, mobiltelefonos interaktivitás: Alapvetően faburkolatú padokat terveztünk fa, vagy öntöttvas lábakkal. Az információs táblákon a Premontrei Apátság történetét, a kert régi kertterveit, Csorna érdekességeit, a Biotóp információit, a park értékeit, a környék turisztikai attrakcióit mutatjuk be. A 21. század elvárásainak megfelelve interaktív, mobiltelefonokon is elérhető információs csatornát is tervezünk. Itt a fix információkon túl akár a parkhoz, Csornához, ökológiához köthető játékok kialakítása is lehetséges, kérdezz-felelek-sétálok formában, WiFi hotspot alkalmazással. Szelektív hulladékgyűjtést is megvalósítunk a parkban. Különböző funkciójú térrészekkel, padokkal, látványelemekkel lehetővé tesszük a kerthasználat idejének megnyújtását, új látogatók bevonzását. A kert kialakításával a megnövekedett fenntartási igényeket szeretnék alacsonyabb költségszinten tartani, hiszen a park hosszú távú létének ez az egyik kulcsa. A Premontrei Park tervezett állapotában egy aktívan használható felület, intenzív színekkel, változatos növényállománnyal, hosszabb rekreációra lehetőséget nyújtó, ökoturisztikai attrakcióival vonzó park lehet. A tudatosan megtervezett kiültetés révén a hely adottságainak megfelelő élettani igényű növényekkel egymást támogató rendszerként élhet. Projektünk megalapozásánál figyelembe vettük a globális és helyi ökoturisztikai célokat, a történelmi hagyományokat, a terület közfunkciót betöltő szerepét. A lakosságot tájékoztattuk, az önkormányzattal vagyonkezelői szerződést kötöttünk, részletes elemzésen alapuló üzleti terv rendelkezésre áll, valamint részletes marketingtervvel rendelkezünk.


Projektünk célja és elérendő eredménye, hogy részben a múlt értékeit megtartva, részben a jövő igényeit kiszolgáló, intenzívebben használható, hosszabb kerthasználatot lehetővé tévő parkot hozzunk létre, mely ökoturisztikai vonzerejével szolgálja ki mind a csornai lakosokat, mind a premontrei barátokat, mind a turisztikai célból ideérkezőket.


DOKUMENTUMOK:


KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELRE MEGHÍVÁS

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁHOZ


 

Pályázat2A projekt neve: A CSORNAI PREMONTREI APÁTSÁG – LÁTOGATÓKÖZPONTPályázati azonosító: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00013

Pályázati kiírás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15

Projektgazda: Csornai Premontrei Prépostság

Projekthelyszín: 9300 Csorna, Soproni út 65.

A projekt várható befejezése: 2018. december 31.


A Nemzetgazdasági Minisztérium a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés konstrukció keretében 199.957.876 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte a Csornai Premontrei Apátság Látogatóközpont kialakítását.

A fejlesztés fő célja a térség kiemelkedő vallási, kulturális értékeinek fenntartható gazdagítása, országos szintű turisztikai vonzerő fejlesztése, a csornai turisztikai attrakciók színesítése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, a kínálat szélesítése.


A beruházás a műemlék épület turisztikai funkcióval, látogatóbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztését, valamint kiegészítő szolgáltatások telepítését jelenti. A projekt által a Csornai Premontrei Apátság bekapcsolódik a térség turisztikai vérkeringésébe, összekapcsolódik kulturális vonzerőivel, és kibővíti a tartalmas időtöltést nyújtó attrakciók sorát, valamint színvonalas közösségi helyszínként szolgálja tovább a helyi lakosság igényeit is.