Back to Top

PÁLYÁZATOK

Pályázat2021

Budapesti Szent Ágoston Premontrei Kápolna felújítása I. és II. ütem

A kedvezményezett neve: Csornai Premontrei Prépostság

Előirányzatok jogcíme: 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatás

Támogatások összege: 5.000.000 Ft, 65.000.000 Ft

Támogató kormányhatározatok száma: 2005/2020. (XII. 24.), 1565/2021. (VIII.6.)

A támogatások mértéke: 100 %


A projekt bemutatása: A Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 14. szám alatt található szuterén helyiség tulajdonosának a Csornai

Premontrei Prépostságnak eltökélt szándéka volt a helyiségben működő Szent Ágoston kápolna megújítása 2021-ben, a

Premontrei Rend 900. éves alapításának jubileumi esztendejében. Ezt a szándékot üdvözölve Magyország Kormánya a tulajdonos

kérelmét elfogadva vissza nem téríntendő támogatásként 70 millió forintot biztosított a kápolna és a hozzá kapcsolódó terek

megújításához.

A projekt keretében megvalósult a teljes padlózat cseréje és szigetelése, természetes kő burkolatot kapott az egész helyiség

valamint korszerű villanyhálózat és új modern világítótestek kerültek kiépítésre. A szentély új bútorzatot kapott és a hívek számára

a padok is megújultak. A mellék, kiszolgáló valamint a közösségi terek is teljesen megújultak, új bejárati ajtók kerültek fel, falfestés

és járólapozás történt meg. A Prépostság önerőből modern énekkivetítő és hangosító rendszert vásárolt a kápolna számára.


Kivitelezés: Monumentum anno Kft.

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.04.01. - 2021.12.31.

A projekt azonosítók száma: EGYH-KCP-20-P-0069, EGYH-EOR-21-P-0059

Ünnepélyes átadás, megáldás: 2021. december 19., Advent 4. vasárnapja.

MFP

Magyar Falu Program keretében támogatott fejlesztések:


Kedvezményezett: Csornai Premontrei Prépostság

Felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019

Felhívás címe: A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése

Támogatás összege: 22.788.100 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogató: Miniszterelnökség

Projekt címe: Türjei Közösségi Tér Felújítása

Megvalósítás időszaka: 2019.09.01.-2020.12.31.


Kedvezményezett: Csornai Premontrei Prépostság

Felhívás kódszáma: MFP-EKT/2020

Felhívás címe: Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)- 2020

Támogatás összege: 32.963.860 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogató: Miniszterelnökség

Projekt címe: Türjei Közösségi Tér Felújításának II. szakasza, közösségszervező tovább foglalkoztatása

Megvalósítás időszaka: 2020.10.01-2021.12.31.


Kedvezményezett: Csornai Premontrei Prépostság

Felhívás kódszáma: MFP-EKT/2021

Felhívás címe: Egyházi közösségi terek fejlesztése

Támogatás összege: 24.989.989 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogató: Miniszterelnökség

Projekt címe: Új közösségi tér kialakítása Türjén

Megvalósítás időszaka: 2021.09.01.-2023.08.31.


Kedvezményezett: Csornai Premontrei Prépostság

Felhívás kódszáma: MFP-EKEB/2021

Felhívás címe: Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező

bértámogatása

Támogatás összege: 5.032.240 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogató: Miniszterelnökség

Projekt címe: Közösségszervező alkalmazása és eszközök beszerzése Türjén

Megvalósítás időszaka: 2020.10.01.-2022.09.30.

Főkedvezményezett: Soproni Tankerületi Központ

Kedvezményezett: Csornai Premontrei Prépostság

A projekt címe: Falunk jövőjéért

A főkedvezményezett szerződött támogatás összege: 51.208.584 Ft

A kedvezményezett szerződött támogatás összege: 395.200 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma: Az iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása

A projekt befejezés dátuma: 2019. október 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.9-17-2017-00029

emmi

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium bővítése Szombathelyen


A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.sz., hrsz.: 6158), műszaki színvonalának elodázhatatlan fejlesztését célozta a projekt. Az iskola udvarán lévő két földszintes épület lebontásával felszabadult építési helyen egy új kétemeletes, tetőteres épületszárny (nettó alapterület 1.332 m2) létesült a meglévő épületrészhez csatlakoztatva. Itt osztálytermek, szaktantermek, multifunkciós csoporttermek, a szabadidő hatékony eltöltését szolgáló rekreációs célú terek kerültek kialakításra a működést biztosító szükséges vizesblokkokkal, valamint a fizikai akadálymentesítés követelmények teljesítésével. A meglévő tornaterem felújításra került, bővítésére a helyi védettség és az ingatlan szűkös területe miatt nem volt mód, ezért a mindennapos testnevelés programjának megvalósítása érdekében erőnléti terem is létesült az új szárnyban.

A beruházás két ütemből áll, az EGYH-KCP-16-P-0122 azonosító számú támogatás I. ütemben az új épület felépítését, az EGYH-KCP-17-P-0038 azonosító számú támogatás a beruházás II.ütemében az épület befejezését és a sportudvar kialakítását szolgálta, a Magyar Kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 900.000.000.- Ft támogatást biztosított. A II.ütemben az iskolaudvaron megteremtődtek a mindennapos testnevelés kültéri infrastrukturális feltételei (kézilabda/kispályás futballpálya, kosárlabda, röplabda pálya, futó-, távolugró sáv kialakításával). Az egész belső udvar mintegy bruttó 905 m2 területen megújult. A támogatásból a létesített terek megfelelő eszközellátását is sikerült biztosítani, iskolabútorok, sporteszközök, IT eszközök, függönyök, pianínó beszerzésére is sor került.

1

A kedvezményezett neve: Csornai Premontrei Prépostság

A projekt címe: 20/55/21 „Egyházi személyek eszközellátásának támogatása”

A szerződött támogatás összege: 1.532.000 Ft

A támogatás mértéke: 50 %

A projekt tartalmának bemutatása: A Csornai Premontrei Prépostság részére az egyházi személyek eszközellátásának támogatása egy darab gépkocsi beszerzéséhez nyújtott segítséget. Nagyon sok kistelepülés van, melyek megközelítése nehézkes az út viszonyok miatt, valamint elengedhetetlen az adott kor elvárásainak megfelelő gépkocsi használata.

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2019.05.31

A projekt azonosító száma: EGYH-ESZK-18-0018

2

Projekt neve: A CSORNAI TÖRTÉNELMI PREMONTREI PARK ÖKOTURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE

Projekt kódszáma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00003

Támogatás összege: 125 413 200,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt megvalósítási időszak: 2017.07.01 – 2019.07.01.

A kivitelezés tervezett időszaka: 2018.07.01 – 2019.06.01.


A csornai Integrált Településfejlesztési Stratégia szerint a középtávon elérendő cél, hogy a város térségi idegenforgalmi, turisztikai központtá váljon. Ezen prioritás egyik alappillére a Csornai Premontrei Prépostság, mint az egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpont és vonzerő fogadóképességének megteremtése, fejlesztése.


A csornai történelmi Premontrei Park ökoturisztikai célú fejlesztése a következő fő elemekből áll:

• A park északkeleti sarkában egy tisztáson a kisebb és nagyobb gyerekek számára integráltan játszóteret építünk. A játszótérre fából készült játszórendszer készül, amelynek figurális megjelenése illeszkedik a Hany és az erdő élővilágához.

• A Rábaköz-Hanság élővilágát – elsősorban a vizes élőhelyekre koncentrálva – ökoturisztikai szempontból reprezentáló ún. BIOTÓP bemutató hely létrehozása. A „Hanság szíve” fantázianevet viselő, olyan élőhelyet hozunk létre, ami az azonos életfeltételeket igénylő élő szervezetek zárt élettere. Az ökoturizmus, a tanórai oktatás kiegészítésére egy parányi Hanyt hoznánk létre, nyílt víztükörrel, mocsaras szegéllyel, kis híddal, padokkal, egy parányi természetet. A különböző zonációknak megfelelő növények bemutatásán túl kétéltűek, hüllők, halak bemutatása is lehetséges.

• A park központja a történelmi időkben, barokk ill. tájképi tervlapokon is látható a most (újra) kialakítandó terület. A körbe telepített padokkal közösségi teret hoznánk létre tisztes korúaknak, fiataloknak.

• A fő sétány szilárd, térkő burkolatot kap, míg a további sétautak tömörített murva burkolattal lesznek ellátva. Mindkét burkolat alkalmas az akadálymentes és babakocsis közlekedésre. A fő sétány közepén egy kisebb teresedésen történik meg a Szent Norbert emlékhely kialakítása. Az emlékhely a park központi részén kerül kialakításra a sétányhoz közvetlenül kapcsolódva, mégis csendes elmélyedést biztosítva.

Kerti padok, információs táblák, szelektív hulladéktárolók, mobiltelefonos interaktivitás: Alapvetően faburkolatú padokat terveztünk fa, vagy öntöttvas lábakkal. Az információs táblákon a Premontrei Apátság történetét, a kert régi kertterveit, Csorna érdekességeit, a Biotóp információit, a park értékeit, a környék turisztikai attrakcióit mutatjuk be. A 21. század elvárásainak megfelelve interaktív, mobiltelefonokon is elérhető információs csatornát is tervezünk. Itt a fix információkon túl akár a parkhoz, Csornához, ökológiához köthető játékok kialakítása is lehetséges, kérdezz-felelek-sétálok formában, WiFi hotspot alkalmazással. Szelektív hulladékgyűjtést is megvalósítunk a parkban. Különböző funkciójú térrészekkel, padokkal, látványelemekkel lehetővé tesszük a kerthasználat idejének megnyújtását, új látogatók bevonzását. A kert kialakításával a megnövekedett fenntartási igényeket szeretnék alacsonyabb költségszinten tartani, hiszen a park hosszú távú létének ez az egyik kulcsa. A Premontrei Park tervezett állapotában egy aktívan használható felület, intenzív színekkel, változatos növényállománnyal, hosszabb rekreációra lehetőséget nyújtó, ökoturisztikai attrakcióival vonzó park lehet. A tudatosan megtervezett kiültetés révén a hely adottságainak megfelelő élettani igényű növényekkel egymást támogató rendszerként élhet. Projektünk megalapozásánál figyelembe vettük a globális és helyi ökoturisztikai célokat, a történelmi hagyományokat, a terület közfunkciót betöltő szerepét. A lakosságot tájékoztattuk, az önkormányzattal vagyonkezelői szerződést kötöttünk, részletes elemzésen alapuló üzleti terv rendelkezésre áll, valamint részletes marketingtervvel rendelkezünk.

Projektünk célja és elérendő eredménye, hogy részben a múlt értékeit megtartva, részben a jövő igényeit kiszolgáló, intenzívebben használható, hosszabb kerthasználatot lehetővé tévő parkot hozzunk létre, mely ökoturisztikai vonzerejével szolgálja ki mind a csornai lakosokat, mind a premontrei barátokat, mind a turisztikai célból ideérkezőket.


Kivitelezés 25%-os készültsége:

A munkaterület a munkavégzésre alkalmas állapotban átadásra került. A kivitelezés 2019.03.20.-án elérte a 25%-os készültséget. Főbb munkafolyamatok: Gyalogos átjárók elkorlátozása. Munkaterület elkorlátozása. Kijelölt fák kitermelése. Tuskók kiszedés gépi erővel. Északi oldalon új kapunak nyílás "nagyobbítás" vágással, bontással. Munkaterületen lévő kommunális hulladék összegyűjtése. Gyepnyesés gépi erővel. Tó kitűzése, tervek alapján. Gallyak elszállítási, kijelölt depóniára. Tuskók kiszedése, gépi erővel. Látvány tó helyének szedése. Terv szerint elbontandó épület, bontási munkálatai. Kitermelt fák elszállítása. Terv szerint elbontandó épület, bontási munkálatai. Kerítés sávalap zsaluzása. Terv szerint elbontott épület, bontási törmelékének elszállítása, lerakóba. Bontott törmelék elszállítása lerakóba. Fa tuskók eltávolítása gépi erővel. Tervezett kerítés építése. Kutatóárok készítése. Tereprendezés. Burkolat vágása, bontása. Öntöző rendszer vezeték fektetése. Humuszleszedés. Játszótér helyének bevágása. Öntöző rendszer csatlakozási akna építése . Bevágás fejtés. Szintezési munkálatok. Szegélyezési munkálatok, a tervezett játszótér területén. Beton utókezelése. Szintezési munkálatok. Járda tükör szedése, tervek alapján. Tervezett öntözőrendszer építése. Gyepnyesés gépi erővel. Kerítés lábazat melletti humusz réteg nyesés. Kerítés lábazat tisztítása, nagynyomású mosóval. Megmaradó kerítés lábazatának tisztítása, gőzborotvával. Aszfalt burkolat bontása, géperővel. Bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóba. Földtükör kiemelése. Fagy-védőréteg építése. Szegélyezési munkálatok.M22 Murva építése, járdákban. Humuszolás. Kerítés lábazat javítás. Töltőföld terítése gépi erővel. Bevágásfejtés. Kavics tükör készítése. Humuszolás gépi erővel. Beton utókezelése. Kerítés lábazat javítása. Sétányok murvázása.


Kivitelezés 75%-os készültsége:

A kivitelezés 2019.06.28-án elérte a 75%-os készültséget. Eddig az időpontig elvégzett főbb munkafolyamatok: Szegélyezési munkálatok, beton utókezelése. Kerítés lábazat javítása. Munkaterület elkorlátozása. Szintezési munkálatok. Kerítés lábazat javítása. Terület rendezés. Tereprendezés. Kerítés lábazat javítása, Kavics ágyazat építése. Aszfalt burkolat bontása gépi erővel, elszállítása kijelölt lerakóba. Járda tükör szedése, gépi erővel. Munkaterület elkorlátozása. Bevágásfejtés. Járda kavics tükör építése. Szintezési munkálatok. Szegélyezési munkálatok. Aszfalt bontása, gépi erővel. Aszfalt, beton törmelék szállítása lerakóba. Járda kavics tükör építése. Járdák murvázása, tömörítése. Beton utókezelése. Beton utókezelése. Tereprendezési munkálatok, gépi erővel. Öntöző rendszer fektetése. Beton utókezelése Földtükör kiemelése gépi erővel.  Szintezési munkálatok. Tópart rendezése, kulékavics terítése gépi erővel. Terület rotálása gépi erővel. Aszfalt burkolat bontása géperővel. Aszfalt törmelék elszállítása kijelölt lerakóba . Tervezett tó medrében, homok terítése, geotextília terítése és a tófólia beépítése tervnek megfelelően.  Tó part rendezése, bazalt terméskőszegélyek kiépítése. Föld tükör kiemelése. Kavics tükör építése. CKT alap készítése. Tervezett ivókút alapjának, betonozási munkálatai. Kapu pillérének falazása.  


Kivitelezés 100%-os készültsége:

A kivitelezés 2019.07.31-én elérte a 100%-os készültséget. Eddig az időpontig elvégzett főbb munkafolyamatok: Csobogó, diszkút beépítése, Ivókút beépítése, Terep rendezés, Humuszolás gépi erővel, Térkövezési munkálatok, Térkőburkolás. A markenting tevékenység keretében kiadványokat, táblákat készítettünk, mely mind mind a projekt megismerését szolgálja. A projekt során közreműködő szolgáltatókkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, szívvel lélekkel végezte mindenki a maga feladatát. A projekt megvalósítása megfelelő ütemben haladt.

A projekt megvalósításával játszóteret építünk. A játszótérre fából készült játszórendszer készült, amelynek figurális megjelenése illeszkedik a Hany és az erdő élővilágához. A „Hanság szíve” fantázianevet viselő, olyan élőhelyet hozunk létre. A projekttel a múlt értékeit megtartva, részben a jövő igényeit kiszolgáló, intenzívebben használható, hosszabb kerthasználatot lehetővé tévő parkot hoztunk létre, mely ökoturisztikai vonzerejével szolgálja ki mind a csornai lakosokat, mind a premontrei barátokat, mind a turisztikai célból ideérkezőket.


DOKUMENTUMOK:

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELRE MEGHÍVÁS

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

2

A projekt neve: A CSORNAI PREMONTREI APÁTSÁG – LÁTOGATÓKÖZPONT

Pályázati azonosító: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00013

Pályázati kiírás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15

Projektgazda: Csornai Premontrei Prépostság

Támogatás összege: 199 857 876 ,- Ft

Támogatás intenzitása: 99,95%

Projekt megvalósítás kezdete: 2017.07.01

Projekt fizikai befejezésének ideje:  2019.11.30.

Projekthelyszín: 9300 Csorna, Soproni út 65.


A Nemzetgazdasági Minisztérium a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés konstrukció keretében 199.857.876 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte a Csornai Premontrei Apátság Látogatóközpont kialakítását.


A fejlesztés fő célja a térség kiemelkedő vallási, kulturális értékeinek fenntartható gazdagítása, országos szintű turisztikai vonzerő fejlesztése, a csornai turisztikai attrakciók színesítése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, a kínálat szélesítése.


A beruházás a műemlék épület turisztikai funkcióval, látogatóbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztését, valamint kiegészítő szolgáltatások telepítését jelenti. A projekt által a Csornai Premontrei Apátság bekapcsolódik a térség turisztikai vérkeringésébe, összekapcsolódik kulturális vonzerőivel, és kibővíti a tartalmas időtöltést nyújtó attrakciók sorát, valamint színvonalas közösségi helyszínként szolgálja tovább a helyi lakosság igényeit is.


Az apátság alapítása óta a helyi hitélet alappilléreként a lelkiség, a közösségi élet, majd az oktatás mozgatórugója volt, és tölti be szerepét a mai napig. Ma is élő szellemiségén túl építészeti és tárgyi emlékei a desztináció örökségének részét képezik, amelyek – az elnyert támogatásnak köszönhetően – turisztikai attrakció formájában széles körben ismertté, megismerhetővé válnak. A vonzerőfejlesztés hiánypótló kulturális és vallási turisztikai kínálat megvalósításán alapul, innovatív, élményturisztikai elemek bevezetésén túl a meglévő múzeumi kiállítóhely modernizálása is megtörténik.


A projekt magában foglalja a templom és a rendház részleges rehabilitációját, látogatóbarát múzeumi és közösségi funkciók kialakítását, a premontrei rend tárgyi emlékeinek méltóképpen történő bemutatását, vezetett látogatói útvonal kialakítását a templom és az apátság tereiben, valamint kapcsolódó turisztikai szolgáltatások telepítését. Az élmény alapú interpretációt visual-guide rendszer és innovatív technikai megoldások segítik.


A fejlesztés országos, helyi és „rendi” jelentőségű kulturális, vallási vonzerő turisztikai hasznosítását jelenti, amely hozzájárul a Premontrei Örökség fenntartásához.

3

A projekt címe: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium épületenergetikai fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0345

A szerződött támogatás összeg: 99 919 028 FT


A projekt keretében a Szombathelyen működő Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium épületének energetikai fejlesztése valósul meg, mely magába foglalja az épületegyüttes nyílászáróinak, valamint fűtésére és használati meleg víz ellátására szolgáló berendezéseinek cseréjét. A Gimnáziumhoz tartozó épületegyüttes két részből áll: az 1890-es években épített eklektikus tömbből (régi épület) valamint az 1970-es évek elején hozzáépített késő-modernista épületrészből (új épület). Az új épület építésével együtt a régi épület kisebb bővítésére is sor került (vizesblokkok, tornaöltözők).


Az építéskori hőtechnikai alapelveknek megfelelő külső térelhatároló szerkezetekkel megépített épületrészek és fűtési rendszerek a mai energetikai követelményeket nem tudják kielégíteni. Az épület fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan, a jelenlegi technikai lehetőségeket alapul véve aránytalanul nagy ráfordítással működtethető.


Az épületegyüttes energetikai korszerűsítésének elemei:


Régi épületrész:

- a padlástér alatti födémszerkezet teljes hőszigetelése

- a pinceszint feletti födémszerkezet részleges hőszigetelése

- a homlokzati nyílászárók korszerűsítése, hőszigetelt nyílászárók beépítése

- épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, cseréje


Új épületrész:

- a pinceszint feletti födémszerkezet teljes hőszigetelése

- a teljes homlokzati falfelület hőszigetelése

- a homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelt nyílászárók beépítése

- épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, kazánok cseréje


Épületgépészet:

A meglévő hőtermelőit, szabályozását, csőhálózatát, valamint az új épületrészben radiátorait tekintve elavult központi fűtési rendszer rekonstrukcióra szorul: új kondenzációs kazánokból kialakított kazánházzal, áramkörönként időjárásfüggő szabályozással és helyi termosztatikus radiátorszelepes szabályozással feljavított központi fűtés a fentihez képest még ugyancsak jelentős megtakarítást fog hozni.

A projekt megvalósítása révén a teremtés iránti keresztény felelősségvállalásról is tanúbizonyságot teszünk azzal, hogy felelősséget kívánunk vállalni a környezetünk védelme, a teremtett világ természeti értékei megőrzése iránt.


Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2011. június 20.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2011. szeptember 30.

4

A kedvezményezett neve: CSORNAI PREMONTREI PRÉPOSTSÁG

A projekt címe: „Ad omne opus bonum parati, korszerűsítés és megújuló energiával hatékonyságnövelés a Csornai Prépostságon”

A szerződött támogatás összege: 81 798 576 Ft

A támogatás mértéke: 60 %


Rövid összefoglaló:


Csornai Premontrei Prépostság tulajdonában lévő műemlék épületegyüttes a város központjában, a 85. sz. főút melletti területen található, és több - egymással összeépített - épületrészből áll. A templom energetikailag különálló egységet alkot, és jelen pályázatban nem vesz részt. Az épületegyüttes többi részének közös fűtési és HMV ellátási rendszere távhővel működik. Az épületegyüttes műemléki védelem alatt áll, a tervezett építészeti korszerűsítéshez az engedélyező Örökségvédelmi Hatóság hozzájárult.


A. Utólagos külső hőszigetelés (padlásfödém és pince födém),

B. Külső nyílászáró-csere arra is tekintettel (a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása is a jelen fejlesztés tárgyát képezi.)

C. Automatikus helyi (hőleadó oldali) szabályozás kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése, helyiségenkénti szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőség kialakításával.

D. 19 kW napelemes rendszer kialakítása az épületek villamosenergia-igényének részbeni közvetlen kielégítése céljából.


A megoldandó probléma:


A fejlesztés által érintett épületegyüttes építéskori hőtechnikai alapelveknek megfelelő külső térelhatároló szerkezetekkel megépített épületrészek és fűtési rendszerek a mai energetikai követelményeket nem tudják kielégíteni. Az épület fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan, a jelenlegi technikai lehetőségeket alapul véve aránytalanul nagy ráfordítással működtethető.


A jelenlegi működés egyre rosszabb hatásfokú, különösen, hogy a jelenlegi kapacitásának közel


a csúcsán, sok leállással, jelentős javítási költséggel üzemeltethető. Ennek megfelelően ma az épület fűtési költsége igen jelentős forrásokat von el a működési költségekből, továbbá a szükségesnél jóval nagyobb a C02E kibocsátás. Ez a Prépostság esetén nem csak a közvetlen mai, hanem a jövőbeli környezetre is káros hatással van, mivel az ott megjelenő látogatók, diákok, turisták, rossz példát látnak. Jelentős gond ma, hogy nem a valós, mai igényeknek megfelelő a szakaszolhatóság sem. Így a szükségesnél jóval nagyobb a feleslegesen elhasznált energia mennyisége. A fejlesztést megelőzően megújuló energia egyáltalán nem került felhasználásra.


További speciális gond, hogy a szigetelést a védett státusz miatt a leghatékonyabb, külső hőszigeteléssel nem lehet megoldani, így megnő a jelentősége a technológia hatékonyságának növelésének.


A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei:


A projekt keretében az épületegyüttes gazdaságosan kezelhető és építészeti értékeket nem hordozó lehűlő szerkezeteinek külső oldali hőszigetelése, valamint a nyílászárók korszerűsítése, ill. cseréje történne meg, a fűtési rendszer korszerűsítésével párhuzamosan. Egyedi szabályozást és mérést lehetővé téve, melyet kiegészít 19 kWp kapacitású napelemes rendszer kiépítése, hálózatra visszatápláló üzemmel, mely kizárólag a felhasznált energia részleges, de lényeges mértékű előállítását biztosítja.


A projekt megvalósulása az épület energiafelhasználásának jelentős csökkenését, a felhasznált energia hatékonyságának javulását eredményezi. Az épület energetikai minősítése (176/2008. (VI.30.) Korm. Rendelet) szerinti besorolása javul. A projekt szellemében korszerűsített épületben az egyházi feladatok ellátása a kor európai színvonalának megfelelő körülmények között folytatódhat.


Az épület energetikai besorolása a projekt megvalósulása során a csatolt tanulmány szerint változik, az éves energiafogyasztás felére fog csökkenni, ráadásul a megtermelt zöldenergia a küldső forrásból szükséges villamos-energia felhasználást minimalizálja.


A PROJEKT MŰSZAKI TARTALMAI:


- Utólagos külső hőszigetelés:


A déli sarokszárny feletti födémen lévő megroskadt szálas ásványgyapot hőszigetelés elbontandó.

A nyugati szárny középrizalit padlásterében ácsolt járófelület kialakítása szükséges a hőszigetelt felület felett. A lehűlő padlástéri oldal felől 1 rtg. PE fólia párazáró szigetelésre 20 cm vtg. szálas ásványgyapot hőszigetelés készül, felül páraáteresztő fólia védelemmel.

A padlástéri hőszigetelés kialakításához a padlástér átjárhatósága érdekében nyílásbővítések (magasítások) szükségesek.

A pinceszinti födém esetén annak alsó síkjára 15 cm EPS hab hőszigetelés kerül.


- Külső nyílászáró-csere:


A fejlesztéssel érintett 181 db nyílászáró tekintetében a belső ablakréteg elbontandó.

Az ablakok külső rétegét érintő felújításoknál a kapcsolódó bádogos szerkezetek felújítása is szükséges.

Az elbontott belső ablakrétegek helyén új, hőszigetelő üvegezésű korszerű ablakszerkezetek készülnek. Az örökségvédelmi szempontból védendő nyílászárók esetén belső v. külső szárnyak utángyártása történik, hőszigetelő üvegezéssel, a meglévők alapján és a meglévő szerelvények felhasználásával. A pótolhatatlan történeti értéket képviselő, eredeti ablakrészek megőrizendők és - nem a támogatott projekt részeként - restaurátori eszközökkel felújítandók.


A projekt műszaki tartalma:


- Automatikus helyi (hőleadó oldali) szabályozás kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése, helyiségenkénti szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőség kialakításával:

- 153 db Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,

- 153 db Fűtőtestszelep felszerelve. Kézi rozsdamentesítés. Épületgépészeti, ipari melegtechnológiai csővezeték, hőtávvezeték hőszigetelése fűrészelt kőzetgyapot csőhéjjal, 84 fm 50 mm vastag DN15 csővezetékre, 475 fm DN20 csővezetékre, 192 fm DN25 csővezetékre 344 fm DN32 csővezetékre, 97 fm DN40 csővezetékre, 167 fm DN50 csővezetékre, 238 fm DN65 csővezetékre. 81 db 5 cm vastag ásványgyapot hőszigetelésű "doboz" a légtelenítők és a szabályozó-, elzáró szerelvények részére, nyitható kivitelben, 81 db Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, 45 db Kétjáratú-egyutú menetes szabályzó fojtószelep, sárgarézből, nikkelezett matt felülettel, 36 db Automata gyorslégtelenítő, felszerelve, 1 db Ultrahangos hőmennyiségmérő, jellemzően ipari és távhő alkalmazásokhoz, Qn=0.6..60m3/h-ig

- 19.0 kWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer az Apátság déli tetőfelületére, magas tetőre telepítve. 76 darab SHARP ND-R250 polikristályos napelem-modullal és 1 darab KACO Powador 10.0 TL3 és 1 darab KACO Powador 12.0 TL3 transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverterrel. A rendszer kialakítását és telepítését tartalmazó egyéb eszközökkel (Tecsun PV 1F-6, UV álló szolárkábel, 6 mm2 / m Szolárkábel 420 m, PV-KST 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 6 db, PV-KBT 4/6IIA MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 Szolárcsatlakozó 6 db, Napelem-csatlakozódoboz, DC 1000 V, 20 A, OBO B+C fokozat, kapcsolókkal, egyedi kialakításban Hensel napelem-csatlakozódoboz 1 klt, 5-20 kWp háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 1 inverterhez, OBO B+C fokozat, kapcsolóval, IP 65, egyedi kivitelben Hensel inverter- csatlakozódoboz 1 klt, Schletter rögzítőkészlet magas tetőre kristályos napelemmodulokhoz (40x40 mm-es sínnel) Schletter rögzítőkészlet 76 db). A napelemek nettó helyigénye össz. ~125 m². A rendszer sokévi átlag alapján becsült éves energiatermelése 21.900 kWh ±10% az adott év időjárása függvényében. A napelemek elrendezését és a telepítés helyét előzetesen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetésre, engedélyezésre került. A rendszer hálózatos üzemű, melyre vonatkozó befogadó nyilatkozattal rendelkezünk.


Projekt teljes költségvetése: 136 330 960 Ft.


Projekt megvalósítás személyi háttere:


Pályázó hivatalos képviselője (projekt gazda): Fazakas Zoltán kormányzó perjel, prelátus (fazakasmarton@gmail.com)

Projektmenedzser: Dr. Németh Péter ügyvéd (nemeth.peter573@upcmail.hu).


„Kérdéseivel, további információs igényeivel, minden kedves érdeklődő részére, szívesen állunk rendelkezésre, ne habozzon, küldjön elektronikus levelet!”


Kivitelező cégek, tervező cég és szakmai közreműködők:


1.) Cg.18-09-109562 cégjegyzékszámú Green Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Uzsoki utca 1.): kivitelezés,

2.) Cg.18-09-105363 cégjegyzékszámú MEDITERRÁN SAVARIA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Uzsoki utca 1.): kivitelezés,

3.) Cg.18-09-104179 cégjegyzékszámú VASI OPUS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Söptei út 75.): kivitelezés,

4.) Cg.18-09-106298 cégjegyzékszámú Archit Építőipari Tervező és Információ Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Tulipán utca 18.): energetikai audit és folyamatos műszaki ellenőrzés,

5.) Cg.18-09-103239 cégjegyzékszámú PANNON ARCHIKON MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (9730 Kőszeg, Alsó krt. 39.): tervezés,

6.) DR. NÉMETH PÉTER ÜGYVÉDI IRODA (9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 5. fsz. 3. ajtó): projektmenedzsment és jogi munkák, tájékoztatási feladatok.


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. 02. 28.


Projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0100