A Csornai Múzeum a Rábaköz helytörténeti és néprajzi értékeit bemutató gyűjtemény, mely a Premontrei Rend Csornai Apátságának klasszicizáló késő barokk műemlék épületének falai között két szinten berendezett kiállításaival igazi élményt nyújt a múzeumlátogatók számára.

A földszinten berendezett helytörténeti állandó kiállítás betekintést enged az 1180 körül Csornán megtelepedett premontrei kanonokrend múltjába, hiteleshelyi tevékenységébe. Megismerhetjük a tanítórend oktatói tevékenysége mellett a csornai iskolák XIX-XX. századi mindennapjait is. A premontrei tudós tanárok emlékein kívül, Hanság madárvilágának jeles kutatója, a polgári iskolában tanító Király Iván emlékét dolgozószobáját és madártani kutatásainak eszközei őrzik.

Premontrei prépost-portrék és egyházi kincsek

A "Premontrei prépostportrék és egyházi kincsek" című állandó kiállítás a múzeum északi szárnyában található. Kunc Adolf prépost (1884-1905) rendelte meg 1891-ben az új könyvtár építését, amelyet az épület elbontott északi szárnya helyén kiviteleztek: Kazettás famennyezetére palmettás-meanderes dekorációt festettek, középső táblájára pedig a munkálatokat megrendelő Kunc Adolf címere és monogramja került.

A kiállítóhely - az egykori könyvtár - falain az elmúlt két évszázad prépostjainak arcképei sorakoznak, amelyek teljes apáti díszben örökítették meg Kamenitzky Ágostont (1774-1786), Harsányi Istvánt (1802-1803), Buday Ágostont (1804-1816), Gyöngyösy Pált (1820-1857), Szenczy Imrét (1858-1860), Simon Vincét (1860-1884), Kunc Adolfot (1884-1905), Burány Gergelyt (1906-1929), Steiner Miklóst (1935-1942), Simonffy Jenőt (1943-1950) és Horváth Lóránt Ödönt (1990- ).

A terem első vitrinjében kiállított XVIII. század közepéről való aranyozott ezüst monstrancia semmiféle jelzést nem visel és valószínűleg a XIX. században javították és ki is egészítették. Hullámos talpára rokokó kartusokat trébeltek, ostyatartója sugaras díszű. Figurális dekorációját a hétpecsétes könyvön ábrázolt Bárány, az Atyaisten és a Szentlélek galambja adja; az ostyatartót körülölelő levéldíszek közé búzakalász és szőlőfürt került az oltáriszentségre utalva.

Biztosan a premontreiekhez köthető, bár nem csornai az az aranyozott ezüstkehely, amely a középső tárlóban látható és amelynek a talpa belsejébe egy kör alakú lemezt illesztettek a következő felirattal:

Oblatus Eccl.
B. V. in Turje ă
Paulo LVI Abbate
Gradicensi perp.
Pat. Abb. Czornensi
et Turjen
1743.

E szerint Pál hradischi örökös apát, aki egyben csornai és türjei atyaapát is volt, ajándékozta 1743-ban a türjei Szűz Mária templomnak. A kehely talpán olmützi városjegy (?), 1743-as évjelzés és FR mesterjegy található. Szimmetrikusan tagolt díszítését szalagok, kartusok valamint plasztikus virágcsokrok és puttófejek alkotják. A harmadik vitrinben található nagyméretű bádog gyertyatartók a XVIII. század végén készülhettek.

Ugyancsak az 1700-as évekből, a század közepéről való a pluviáléból, gremialéból és infulából álló készlet: anyaga sárga ripsz (bordás) arany- és ezüstszálas brokát, amelynek felületét nagyméretű színes virágokból álló, részben ezüstszálas hímzés ékesíti. A széleket illetve a belső osztást ezüstszálas paszomány adja.

A XIX. századból két kehely, egy pásztorbot, egy stóla és egy kazula látható a múzeum kiállításán. A neogótikus kehely fémjele szerint 1867-72 között készült, mesterjegye VE. Talapzatán 3 medalionban az ismeretlen adományozó nemesi címere, Szent Norbert monstranciát tartó alakja és a csornai prépostság Szent Mihályt ábrázoló címere látható. Nóduszára a JESUS+ felirat került.

A pásztorbot jelzetlen, Szent Mihály alakja ékesíti: az 1800-as évek elején készülhetett. Párdarabja Szent Norbert öntött figurájával ma is használatban van: ez már a század második felének alkotása. A liturgikus öltözetek darabjai a XIX. század első évtizedeiből származnak.

A Premontrei rend művelődéstörténeti szerepét jelzi, hogy a korabeli portrékon bemutatott prépostok jelentős része a rend gimnáziumaiban tanítva és tudományos munkásságával is hozzájárult a magyar kultúra fejlődéséhez. Ehhez a kultúrateremtő szerepkörhöz kapcsolódik a kiállításban bemutatott Mécs László költő (1895-1978) portréja is. Mécs László premontrei pap-költőként a magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotója volt. A premontreiek csornai kórusának karmestere volt Szupper Alfréd zeneszerző (1856-1943), aki főleg egyházzenei műveket alkotott. Szupper Alfréd zongoráját is megtekinthetjük az egykori könyvtárteremben.

(Csornai Múzeum; A kiállítás ismertetőjét írta: Székely Zoltán)

További információk a Csornai Múzeum honlapján: http://muzeum.csorna.hu/index.php/

Csornai Premontrei Apátság

9300 Csorna, Soproni út 65.

Tel.: +36 96/261-518

Email: premontrei @ gmail. com

Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36 94/333-700

Mobil: +36 30/414-6202

Email: gimnazium @ szent-norbert.hu     Honlap: www.szent-norbert.hu