A templom története

A prépostsági templom egy egységesen kialakított apátsági építészeti együttes része, ritka példája az Árpád-kori téglatemplomoknak. Az apátságot Szentgróti Dénes bán alapította 1230 előtt. A templom északi oldalához kolostort is építettek még a XIII. században, amely azonban 1547-ben leégett, és nem is építették újjá, hanem erőddé alakították át a monostort, a veszprémi végvári rendszer része lett, egészen a török veszély megszűntéig.

A prépostság 1703-ban került vissza a premontreiek kezére. A ma is meglévő barokk rendház a XVIII. században épült, de nem a régi helyén, hanem a templom déli oldalához csatlakoztatva. A templom freskóit és a mellékoltárok képeit 1761 és 1763 között készítette Dorffmeister István.

Az 1900-as renoválás során a freskók megújultak, de a mellékoltárok képeit a szombathelyi rendházba vitték.

Nyers téglafelületű nyugati homlokzatát és tornyait Lux Kálmán 1920-21-ben restaurálta, a barokk kori felújításkor készült homlokzati vakolatarchitektúra alól feltárta az eredeti ablaknyílásokat.

A templom leírása

Az épület jellegzetes téglaarchitektúrájú homlokzatkialakítása teszi Magyarországon szokatlanná a templomot. A prépostsági templom szentélynégyszöggel bővített, háromhajós, bazilikás elrendezésű (a főhajófal a mellékhajók, fölé magasodik) nyugati toronypárral ellátott monostortemplom. Alaprajza egyéni vonásokat mutat, nem három pillérpárral négy boltszakaszra osztott hajói vannak, mint a vele egy időben épült magyarországi monostoregyházak legtöbbjének, hanem egy boltszakasszal rövidebbek.

A barokk főkapu felett rózsaablak bocsátja be a fényt a négyszögű pilléreken nyugvó kórusra.

A hajó déli falában 1478-ból származó, kőkeretű, kovácsoltvas ajtós szentségház látható. A déli falon a vakolat alól középkori - a Szent László legenda egy jelenetét ábrázoló - freskó került elő. Az országban csak három helyen - Ócsa, Tereske, Vizsoly – templomaiban látható a legenda középkori ábrázolása, a türjei az egyik legszebb és legteljesebb.

Az Angyali üdvözletet ábrázoló főoltárkép Dorffmeister István munkája.

Érdemes egy sétát tenni a templom és a rendház körüli szép kertben is.

Gyakorlati tudnivalók

Türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony Premontrei Plébánia
8796 Türje, Szabadság tér 20.

Ágh Lászlóné
Telefon: +36 30/333-5570
Email: opraem.turje @ gmail. com
Facebook: www.facebook.com/premontreiplebania

Nyitva tartás

A templom előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg, míg a mellette álló premontrei rendház ma idősek otthona sajnos nem látogatható.

Megközelítés

Türje Zalaszentgrót városától 6 km-re északra található. Sümegről is elérhető, 16 km-re nyugati irányban.

Csornai Premontrei Apátság

9300 Csorna, Soproni út 65.

Tel.: +36 96/261-518

Email: premontrei @ gmail. com

Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36 94/333-700

Mobil: +36 30/414-6202

Email: gimnazium @ szent-norbert.hu     Honlap: www.szent-norbert.hu