"Semmi sem tesz jobban hasonlóvá Istenhez, mint az, hogy ellenségeinknek és bántalmazóinknak megbocsátunk" (Szent Ágoston)

Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom

Magyarország egyik legkorábbi és szinte teljesen épen maradt premontre-i apátsági műemléktemploma. A prépostsági templom ritka példája az Árpád-kori téglatemplomoknak.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia

8796 Türje, Szabadság Tér 20.

Tel.: +36 30/333-5570; Email: opraem.turje @ gmail.com


Balról jobbra:   Száraz Kristian Dávid OPraem; Boldvai Márton Bertalan OPraem (perjel); Szár Gyula Gergely OPraem; Szűcs József Hermann-József OPraem;

Fazakas Zoltán Márton OPraem (apát); Dolhai Domonkos (jelölt); Horváth Lóránt Ödön OPraem (em. apát); Horváth Bence János OPraem;

Hancz Gábor Tamás OPraem (alperjel, igazgatóhelyettes); Horváth Tibor Ágoston (novícius); Heiter Róbert Gottfried OPraem; Horváth Ákos (jelölt);

Godzsa Tamás István OPraem; Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem (PPKE rektora)

Csornai Premontrei Apátság

9300 Csorna, Soproni út 65.

Tel.: +36 96/261-518

Email: premontrei @ gmail. com

Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36 94/333-700     Mobil: +36 30/414-6202

Email: gimnazium @ szent-norbert.hu     Honlap: www.szent-norbert.hu