Balról jobbra:   Száraz Kristian Dávid OPraem; Boldvai Márton Bertalan OPraem (perjel); Szár Gyula Gergely OPraem; Szűcs József Hermann-József OPraem;

Fazakas Zoltán Márton OPraem (apát); Dolhai Domonkos Fülöp (novicius); Horváth Lóránt Ödön OPraem (em. apát); Horváth Bence János OPraem;

Hancz Gábor Tamás OPraem (alperjel, igazgatóhelyettes); Horváth Ákos Pál (novicius); Godzsa Tamás István OPraem;

Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem (PPKE rektora), Rácz Dávid (jelölt)

Csornai Premontrei Apátság

9300 Csorna, Soproni út 65.

Tel.: +36 96/261-518

Email: premontrei @ gmail. com