Back to Top

SZENT ÁGOSTON KÁPOLNA, BUDAPEST

AZ EGYIK KARÁCSONYI CSODA


A csornai premontreiek rendalapításuk 900. évében nemcsak az együtt ünneplés és hálaadás kegyelmeiben részesülnek, hanem Advent 4. vasárnapjától újra a felújított budapesti Szent Ágoston kápolnában ünnepelhetik az Eukarisztiát.

A második világháború végén, a csornai közösség nagyon szorgalmazta a Rend budapesti jelenlétét, konkrét lépések történtek ebben az ügyben, Mindszenty bíboros, egykori premontrei diák az Újlipótvárost jelölte ki erre a célra. A mai Szent István térre tervezett templom a kommunista hatalom előretörése miatt nem valósulhatott meg és ezért, Szigeti Remig csornai premontrei atya saját nevére vásárolta meg a Pozsonyi út 14. szám alatt található szuterén helyiséget (egykori szenespincét), ahol 1950. április 2-án megnyílt a Csornai Premontrei Prépostság Szent Ágoston kápolnája, mint misézőhely. A kápolnát a rendszerváltozásig premontreiek látták el, 2009-ben került a Szent István Bazilika Plébánia lelkipásztori ellátásba, de továbbra is premontrei jelenléttel. A kápolna fennállása alatt bár több kisebb felújítás történt, azonban a tavalyi évben szükségessé vált egy mindent átfogó renoválás, amelyre ilyen mértékben a kápolna kialakítása óta még nem került sor. A felújítást Snell György püspök, a Szent István Bazilika néhai plébánosa kezdeményezte. Találkozott egymással György püspök atya és a tulajdonos, a Csornai Premontrei Prépostság szándéka, így a felújítás kezdeményezését átvéve a csornai premontreiek megszervezték a kivitelezést, a munkálatok lebonyolításához Magyarország Kormánya 70 millió forint hazai támogatással járult hozzá. Így a több mint 70 éves premontrei kápolna méltó helye lett Isten dicséretének és az Eucharisztia ünneplésének.

2021. december 19-én a Premontrei Rend alapításának 900. évfordulójához közeledve Fazakas Zoltán Márton, csornai premontrei apát ünnepélyes főpapi szentmise keretében áldotta meg a fejújított kápolnát. A szentmisén jelen voltak a csornai premontrei szerzetesek, a Szent István Bazilika plébánosa Mohos Gábor püspök, Deák Hedvig O.P. generális anya valamint az ünnepet megtisztelte jelenlétével és gondolataival Soltész Miklós egyházügyi államtitkár úr is.

Hálás köszönetünket fejezzük ki a kivitelező cégnek, a Monumentum Anno Kft-nek és Prózsa Csaba ügyvezető úrnak.


Fotó: Magyar Kurír

szentagoston1

szentagoston2

szentagoston3

szentagoston4

szentagoston5

szentagoston6


Postacímünk: H-9300 Csorna, Soproni út 65.;  Tel.: +36 96 261 518;  Email: premontrei @ gmail.com